Contributie

Per 1 mei 2019 zijn de contributies voor leden als volgt vastgesteld:

Team

Geboortejaar

Maandelijks

Bondscontributie (jaarlijks)

E- en F-jeugd

2009 en later

 € 10,00

 € 22,50

D-jeugd

2007-2008

 € 12,00

 € 30,00

C-jeugd

2005-2006

 € 13,00

 € 32,50

B-jeugd

2003-2004

 € 14,00

 € 35,00

A-jeugd

2001-2002

 € 16,00

 € 40,00

Senioren

2000 en eerder

 € 20,00

 € 45,00

Het innen van het inschrijfgeld, de maandelijkse contributie en de bondscontributie en eventueel de kosten van de statuten en/of het huishoudelijke reglement gebeurt middels automatische incasso. Bij aanmelding machtigt u de vereniging om de betreffende bedragen van uw rekening af te schrijven.

Indien je gedurende het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) bij onze vereniging stopt (denk aan schriftelijk afmelden), ben je voor het hele verenigingsjaar verplicht je financiële verplichtingen na te komen. Het bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen.

met vriendelijke groeten,

Jos Habets

Penningmeester ESC'90